Speedtest

Pred začatím aj počas merania je nutné mať vypnuté všetky programy a služby ktoré na svoju činnosť potrebujú internetové pripojenie.