Otázky a odpovede

Objednanie našich služieb je možné: osobne, telefonicky na čísle: +421 915 70 78 70, alebo mailom na info@oravanet.sk

K uzatvorenie zmluvy Vám je postačujúci platný občianský preukaz. V prípade záujmu o program pre účastníkov so zdravotným postihnutím je potrebný preukaz ZŤP.

Faktúry sú vystavené a doručené začiatkom mesiaca so splatnosťou do konca mesiaca. Uhrádza sa aktuálny mesiac. Faktúry odosielame mailom - bezplatne, alebo poštou. Odosielanie faktúr poštou je spoplatnené sumou 1,6 €,- s DPH. Faktúra obsahuje QR kód, pomocou ktorého je možné realizovať platbu. Šeky k faktúram neposielame! Úhrada na pošte je možná taktiež pomocou QR kódu.
Vaše faktúry a prehľad ich úhrad máte k dispozícií aj v online archíve, ktorý nájdete v Zákazníckej zóne. Vaše prihlasovacie meno je Váš e-mail evidovaný u nás v systéme. Heslo je potrebné si vygenerovať. Pokiaľ ste pri uzatváraní zmluvy neuviedli e-mail, prosíme aby ste nás kontaktovali na našej linke, prípadne mailom.
V prípade, že ste chybu nespôsobili Vy, prípadne nezlyhalo žiadne Vaše prídavné zariadenie, výjazd technika vám neučtujeme. V opačnom prípade Vám bude výjazd spoplatení sumou 10 €,- + prípadný materiál.
Vypovedať zmluvu je možné písomnou žiadosťou, ktorá bude doručená na našu adresu (Poprosíme o zaslanie žiadosti doporučene (podací lístom s číslom zásielky ) na našu adresu). Výpovedná doba je 3 mesiace. Počas tejto doby je zákazník povinný vyrovnať všetky pohľadávky voči spoločnosti do 15. dňa mesiaca kedy uplynie výpovedná lehota.
Odstúpnie od zmluvy je možné písomnou žiadosťou, ktorá bude doručená na našu adresu (Poprosíme o zaslanie žiadosti doporučene (podací lístom s číslom zásielky ) na našu adresu).