Kontakt

Kontakt

Fakturačné údaje

Kontakt

Platobné údaje

kde nás nájdete?

OravaNet, Slovakia, spol. s. r. o.
Novoť 147
029 55 Novoť

technická podpora

+421 915 70 78 70

fakturácia

+421 950 89 98 46

email

info@oravanet.sk

IČO

36732214

DIČ

2022311654

IČ DPH:

SK2022311654

Číslo účtu

0323318187/0900

IBAN

SK80 0900 0000 0003 2331 8187

Variabilný symbol:

číslo zmluvy

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 18560/L