Realizácia úhrad za poskytované služby:

Nami odporúčaný spôsob úhrady je TRVALÝ PRÍKAZ NA ÚHRADU.

Pri platbách Vás žiadame o uvedenie správného variabilného symbolu! Medzi hlavné výhody trvalého príkazu patri:

 • Platby realizuje presne na čas Vaša banka, a Vy tak nemusíte každý mesiac strácať čas s jednorázovou úhradou.
 • Výška platby je vo výške mesačnej faktúry, preto nevznikajú nedoplatky ani preplatky.
 • Platba odchádza z Vášho účtu so správnym variabilným symbolom, preto je okamžite zúčtovaná a platby sú prehľadné a ľahko overiteľné.
 • Údaje potrebné pre realizáciu platby sú nasledovné:
  • Číslo účtu: 0323318187/0900
  • IBAN: SK8009000000000323318187
  • Suma: podľa Vášho mesačného programu
  • Variabilný symbol: číslo Vašej zmluvy
  • Konštantný symbol: 0308 - platby za služby

Ďalšia možnosť úhrady je platba poštovou poukážkou. Správne vypísaná poukážka je zobrazená na obrázku nižšie.

Vzorový šek

Vaše faktúry a prehľad ich úhrad máte k dispozícií aj v online archíve, ktorý nájdete v Zákazníckej zóne tu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle +421 915 70 78 70, prípadne prostredníctom mailu info@oravanet.sk.
Ďakujeme.

Kontakty

OravaNet, Slovakia, spol. s. r. o.
Mieru 551/18
028 01 Trstená
Zákaznícky servis info@oravanet.sk

Kde nás nájdete

OravaNet, Slovakia, spol. s. r. o.
Mieru 551/18
028 01 Trstená

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznícky servis info@oravanet.sk
Zákaznícky servis +421 915 70 78 70