Sídlo spoločnosti


OravaNet, Slovakia, spol. s. r. o. 
Mieru 551/18 
028 01 Trstená
Tel.: +421 915 70 78 70 
e-mail: info@oravanet.sk

OravaNet Kancelária

IČO: 36732214
DIČ: 2022311654
IČ DPH: SK2022311654
Číslo účtu: 0323318187/0900
IBAN: SK80 0900 0000 0003 2331 8187
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel Sro, vložka č. 18560/L
Variabilný symbol: číslo zmluvy
OravaNet Kancelária

Kontakty

OravaNet, Slovakia, spol. s. r. o.
Mieru 551/18
028 01 Trstená
Zákaznícky servis info@oravanet.sk

Kde nás nájdete

OravaNet, Slovakia, spol. s. r. o.
Mieru 551/18
028 01 Trstená

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznícky servis info@oravanet.sk
Zákaznícky servis +421 915 70 78 70