CENNÍK

VO VŠETKÝCH UVEDENÝCH PROGRAMOCH SÚ ZAHRNUTÉ NASLEDUJÚCE SLUŽBY:

 • aktuálna spätná kontrola využívania vlastnej linky, meranie prenesených dát pri každom programe
 • zadarmo emailová adresa v tvare meno.priezvisko@oravanet.sk v prípade potreby aj viac
 • dynamická verejná IP adresa ktorá je chránená výkonným firewallom na báze linuxu
 • technická podpora prostredníctvom e-mailu a telefónu
 • prístup k pošte IMAP/ IMAPs SSL - šifrovaný
 • antivirová a antispamová kontrola pošty
 • Web rozhranie pre čítanie pošty
 • posielanie faktúry elektronicky

ČASOVO A DÁTOVO NEOBMEDZENÉ PRIPOJENIE V OPTICKEJ SIETI - FTTB

Zriadenie pripojenia:
1,- € - káblové metalické pripojenie (metalický kábel Cat5e) pri viazanosti 24 mesiacov
29,- € - káblové metalické pripojenie (metalický kábel Cat5e) pri viazanosti 12 mesiacov
49- € - káblové metalické pripojenie (metalický kábel Cat5e) bez viazanosti
Názov služby viazanosť 24 mesiacov viazanosť 12 mesiacov bez viazanosti
OPTIK Internet FLAT 10/10 Mbit/s 8,99 € 10,99 € 11,99 €
OPTIK Internet FLAT 75/75 Mbit/s 9,99 € 11.99 € 12.99 €
OPTIK Internet FLAT 100/100 Mbit/s 11,99 € 13.99 € 14.99 €
OPTIK Internet FLAT 300/300 Mbit/s 16,99 € 17.99 € 18.99 €

ČASOVO A DÁTOVO NEOBMEDZENÉ WIFI PRIPOJENIE - program vhodný na eKasu

Zriadenie pripojenia:
9,- € - zriadenie pri viazanosti 24 mesiacov (5G Dual pripojenie)
Názov služby viazanosť 24 mesiacov viazanosť 12 mesiacov bez viazanosti
5G Internet FLAT 3072/768 kbit/s 6,99 € - -

ČASOVO A DÁTOVO NEOBMEDZENÉ PRIPOJENIE V OPTICKEJ SIETI - FTTH

Zriadenie pripojenia:
19,- € - optické pripojenie priamo do domu pri viazanosti 24 mesiacov od programu Flat 50/10 Mbit/s a vyššie
59- € - optické pripojenie priamo do domu pri viazanosti 24 mesiacov s programom FLAT 20/10 Mbit/s
Názov služby viazanosť 24 mesiacov viazanosť 12 mesiacov bez viazanosti
OPTIK Internet FLAT 20/10 Mbit/s * 9,99 € - -
OPTIK Internet FLAT 50/10 Mbit/s 10,99 € - -
OPTIK Internet FLAT 200/20 Mbit/s 12,99 € - -
OPTIK Internet FLAT 400/50 Mbit/s 14,99 € - -

ČASOVO A DÁTOVO NEOBMEDZENÉ 4G PRIPOJENIE

Zriadenie pripojenia:
19,- € zriadenie pri viazanosti 24 mesiacov (4G LTE anténa Huawei eA360 / eA380)
1,5- € / mesačne prenájom zariadenia počas využívania služieb (4G LTE anténa Huawei eA360 / eA380)
Názov služby viazanosť 36/24 mesiacov
4G LTE Internet FLAT 20/2 Mbit/s 9,99 €
4G LTE Internet FLAT 30/2 Mbit/s 11,99 €
4G LTE Internet FLAT 40/2 Mbit/s 13,99 €
4G LTE Internet FLAT 50/2 Mbit/s 16,99 €

ČASOVO A DÁTOVO NEOBMEDZENÉ 4G LTE+ PRIPOJENIE

Zriadenie pripojenia:
19- € zriadenie pri viazanosti 24 mesiacov (4G LTE anténa Huawei eA360 / eA380)
1,5- € / mesačne prenájom zariadenia počas využívania služieb (4G LTE anténa Huawei eA360 / eA380)
Názov služby viazanosť 36/24 mesiacov
4G LTE+ Internet FLAT 50/2 Mbit/s 9,99 €
4G LTE+ Internet FLAT 75/3 Mbit/s 10,99 €
4G LTE+ Internet FLAT 100/5 Mbit/s 12,99 €
4G LTE+ Internet FLAT 200/5 Mbit/s 29,99 €

ČASOVO A DÁTOVO NEOBMEDZENÉ BEZDRÔTOVÉ WIFI PRIPOJENIE

Zriadenie pripojenia:
1,- € zriadenie pri viazanosti na 24/36 mesiacov
29,- € zriadenie pri viazanosti na 12 mesiacov
69,- € zriadenie bez viazanosti
0,99 € / mes. prenájom zariadení pri programe 5G Internet FLAT 2048/512 kbit/s *
Názov služby viazanosť 36 mesiacov viazanosť 24 mesiacov viazanosť 12 mesiacov bez viazanosti
5G Internet DATA 6144/1024 kbit/s - 3000MB - 5,99 € 6,99 € 7,99 €
5G Internet FLAT 3072/768 kbit/s - 7,99 € 8,99 € 9,99 €
5GDual Internet FLAT 6144/1024 kbit/s - 8,99 € 9.99 € 10,99 €
5GDual Internet FLAT 8192/1024 kbit/s - 9,99 € 10.99 € 11,99 €
5GDual Internet FLAT 10240/2048 kbit/s 9,99 € 10,99 € 12,99 € 13,99 €
5GDual Internet FLAT 15360/2048 kbit/s 12,99 € 13,99 € 17,99 € 18,99 €

ČASOVO NEOBMEDZENÉ PRIPOJENIE PRE ÚČASTNÍKOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Zriadenie pripojenia:
29,- € zriadenie pri viazanosti na 24 mesiacov
Názov služby viazanosť 24 mesiacov viazanosť 12 mesiacov bez viazanosti
5G Internet DATA ZTP 6144/1024 kbit/s - 10 000MB 7,99 € - -

CENNÍK SLUŽIEB A DOPLNKOVÝCH ZARIADENÍ

Neopodstatnený výjazd technika (vypnuté trafo, odpojené káble, poškodená kabeláž a pod.) - v cene je nie započitaný prípadný materiál: 8,00 €
Zaslanie faktúry v papierovej forme pozemnou poštou: 1,60 € / ks
Príplatok za verejnú IP adresu: 1,00 € / mes.
UTP kábel (cena za 1 m): 0,40 €.
Wifi router N s dvomi anténami: 20,00 € / ks
Servisný zásah do počítača užívateľa (hodinová sadzba): 12,00 € / hod
Rýchlosť je uvádzaná v tvare prijímanie/odosielanie dát - (download/upload).
pri programe DATA po prekročení mesačného limitu + 0,01€ (0,30sk) / MB navyše,
Pri bezdrôtových službách s viazanosťou zostávajú všetky zariadenia vo vlastníctve poskytovateľa.
Existujúci uživateľ môže o zmenu programu požiadať telefonicky na zákazníckej linke spoločnosti.
Zmena programu bude realizovaná iba na základe Vašej žiadosti a to k 1. dňu nasledujúceho kalendárného mesiaca po podaní žiadosti.
!!! Upozorňujeme klientov aby si vo vlastnom záujme počas búrky odpájali a vypínali všetky zariadenia z elektrickej siete!!!
Vyhnete sa tak zbytočným poplatkom za výmenu poškodeného zariadenia, nakoľko reklamácia nám v tomto prípade nie je uznaná.
Spoločnosť OravaNet, Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu.
Dôležité dokumenty:
Všeobecné zmluvné podmienky OravaNet, Slovakia s.r.o. pre poskytovanie internetových a dátových služieb platné od 16.06.2017
Všeobecné zmluvné podmienky OravaNet, Slovakia s.r.o. pre poskytovanie internetových a dátových služieb platné od 12.05.2014
Odstúpenie od zmluvy
Žiadosť o vypovedanie / zrušenie zmluvy
Technická špecifikácia OravaNet, Slovakia s.r.o.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH!
Cenník platný od 1.januára.2018

Kontakty

OravaNet, Slovakia, spol. s. r. o.
Mieru 551/18
028 01 Trstená
Zákaznícky servis info@oravanet.sk

Kde nás nájdete

OravaNet, Slovakia, spol. s. r. o.
Mieru 551/18
028 01 Trstená

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznícky servis info@oravanet.sk
Zákaznícky servis +421 915 70 78 70